Tehnică

 

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CATEDRA TEHNICĂ:

-          elaborarea CDL pentru clasele a IX, X pe domenii

-          Repartizarea temelor pe elevi pentru Examenele de certificare a competentelor profesionale

-          Participare la şedinţele Comisiei  Naţionale de Specialitate, Electrotehnică (prof Vlăsceanu Ion), Electromecanică (prof. Marica Mariana)

-          Realizarea planurilor de învăţământ pentru calificări din domeniul  electromecanic/energetic, clasele a-IX-a, a X-a şi a curriculei (prof. Marica Mariana)

-          Vizită de documentare la CHE Ciunget la care au participat clasele din domeniul electronica- automatizări  (prof.Marica Mariana, Dadu Jenica, Filip Irinel si Popescu Monica)

-          Realizarea de montaje practice în cadrul orelor de instruire practică la clasa a XII-a B, XII – C, XII – D – îndrumători: ms. Ancuțoiu Marin, Busuioceanu Nicolae, Uţă Ion.

-          Participarea membrilor catedrei la activităţile de voluntariat: Campaniile “Săptămâna legumelor şi fructelor donate”; “Culorile toamnei-realizarea unor lucrări colective ”;  “Crăciunul, bucuria copiilor-cadouri pentru copiii cu dizabilităţi”; “Călătorie în lumea cărţilori”

-          Organizarea concursului “Oltul- sursă de energie” aflat la a III-a ediţie

COLEGIUL ENERGETIC A ORGANIZAT EDIȚIA 2015 A CONCURSULUI DE CULTURĂ GENERALĂ TEHNICĂ “OLTUL, SURSĂ DE ENERGIE”

desfasurare concurs

intrebari concurs – finale

regulament concurs 2015

pliant concurs tehnic

-          Participarea la concursul naţional de produse finale ale proiectelor europene “Made for Europe”-Braşov – aprilie 2014 la care şcoala noastră a fost reprezentată de elevul Olteanu Florin, cu produsul “Glossary of terms” (prof. Filip Irinel)

-          În cadrul Strategiei Naţionale de Informare privind Prevenirea comiterii unor fapte antisociale şi educarea antiinfracţională a elevilor prof. Popescu Monica, Marica Mariana, Filip Irinel, Dadu Jenica au realizat întâlniri cu reprezentanţii Poliţiei de proximitate având ca teme: Informarea privind răspunderea contravenţională şi penală a minorilor; Importanţa respectării legislaţiei inclusiv legislaţia rutieră

ACTIVITĂȚI DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE

-          Prof. Popescu Monica – cursuri program master “Ingineria sistemelor biotehnice”- anul I/Bucureşti

-          Prof. Marica Mariana a participat la cursurile de formare în cadrul Proiectului strategic “Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competenţelor profesionale”- Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic:

ü   PROGRAMUL A „Profesor-evaluator de competențe profesionale”

ü  PROGRAMUL D „Formatori monitori evaluare competențe”

ü  Vizită de studiu Viena, aprilie 2014 (Școala de ucenici din Theresienfeld, Scoala profesională Krems, Liceul tehnic Modling, Liceul economic Viena, Liceu Tehnic Viena, Liceul de turism Retz, Centrul de ucenici, Camera de comerț, etc.)

-          Participarea la diverse activități cum ar fi:

ü  Sesiunea de comunicare QVORUM-INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU DEMOCRAȚIE PARTICIPATIVĂ (pregătire lot elevi prof Matei Marilena)

ü  Workshop – Impactul programelor de formare continuă și perfecționare în jud. Vâlcea participare prof. Matei Marilena

ü  Sipozionul internațional Metode active și interactive de predare – în cadrul Proiectului Comenius multilateral WATER-EVERY DROP COUNTS, (prof. Matei Marilena)

ü  Simpozionul Național INVITAȚIE LA REGÂNDIREA EDUCAȚIEI – DIALOG PROFESIONAL PENTRU OPTIMIZAREA UNOR POLITICI EDUCAȚIONALE

ü  Simpozionul Național Inovație și creativitate în activitatea didactică (prof. Matei Marilena)

ü  Simpozionul Național “IPO-TECH”, Perspective tehnice și tehnologice (prof. Popescu Monica, Marica Mariana)

ü  Sesiune internațională de comunicări științifice “Contribuții în domeniul educației și formării profesionale”-Sibiu, (prof. Popescu Monica, Marica Mariana)

PROIECTE SI PARTENERIATE

  • Proiectul Comenius “ENERGIE ȘI INSERŢIE PROFESIONALĂ – SOLUŢII LOCALE PENTRU NOI PROVOCĂRI” (prof. Filip Irinel, Marica Mariana și Popescu Monica)
  • Parteneriatul Comenius – ”Cercetare științifică și statistică a biodiversității”( prof. Matei Marilena)
  • Parteneriat de voluntariat ROREC – patrula de reciclare ( prof. Matei Marilena)
  • Proiectul Leonardo – ”Modul de formare european privind energiile regenerabile” (prof. Matei Marilena)
  • În cadrul Strategiei Naţionale de Informare privind Prevenirea comiterii unor fapte antisociale şi educarea antiinfracţională a elevilor prof. Popescu Monica, Marica Mariana, Filip Irinel, Dadu Jenica au realizat întâlniri cu reprezentanţii Poliţiei de proximitate având ca teme: Informarea privind răspunderea contravenţională şi penală a minorilor; Importanţa respectării legislaţiei inclusiv legislaţia rutieră

Activitatea deosebită a catedrei tehnice s-a remarcat şi prin participarea la următoarele proiecte:

  • ”Parteneriate active şcoală – întreprindere pentru îmbunătățirea formarii profesionale inițiale – PSII FPI” ID 63196
  • ”Îmbunătățirea calității educației si formarii profesionale prin rețele parteneriale”, ID 57551

 

REZULTATE

Rezultatele la Olimpiada Tehnică:

-        electronică-automatizări/județ

Locul I – clasa a XI-a, Bîrzescu Vlad Gabriel

Locul II – clasa XI-a, Radu Robert Mihai

Locul I – clasa a XII-a, Cîrstea Vlăduţ

Locul II– clasa a XII-a, Cîciu Radu

(prof.Marica Mariana, Popescu Monica, Filip Irinel, Ancutoiu Marin)

-        electric/județ

Locul II– clasa a XII-a, Giurcă Ionuţ

(prof.Filip Irinel, Dadu Jenica, Uta Ion)

-        mecanică/județ

Locul I – clasa XI-a, Lăzăroiu George

Locul III – clasa a XI-a, Guță Alexandru

(prof.Matei Marilena, Simoiu Maria)

ACTIVITATEA ÎN LABORATOARELE ŞI ATELIERELE COLEGIULUI ENERGETIC

Catedra tehnică a dispus în anul şcolar 2013-2014 de cinci laboratoare şi patru ateliere:

- laborator de maşini şi aparate electrice;

- laborator de electrotehnică şi automatizări;

- laborator de electronică şi mecatronică;

- laborator de mecanică;

- laborator de protecţia mediului;

- atelier de electronică – automatizări;

- două ateliere de electrotehnică;

- atelier de mecanică.

În acestea şi-au desfăşurat activitatea nouă ingineri şi cinci maiştri instructori. Pentru fiecare locaţie a existat un orar, astfel că orele destinate lucrărilor de laborator şi instruirii practice în programele şcolare s-au putut desfăşura în condiţii optime.

În laboratorul de maşini şi aparate electrice şi-au desfăşurat activitatea doamna ingineră Dadu Jenica şi domnul inginer Popescu Marian. Aici se pot desfăşura lucrări din domeniul instalaţiilor electrice şi al maşinilor electrice.

În laboratorul de electrotehnică şi automatizări şi-au desfăşurat activitatea doamna inginera Filip Irinel şi domnul inginer Vlăsceanu Ion. Materialele didactice sunt cu precădere din domeniul măsurărilor electrice şi mai puţin din domeniul automatizărilor.

În laboratorul de electronică şi mecatronică şi-au desfăşurat activitatea doamnele inginere Marica Mariana şi Popescu Monica. Este laboratorul cu cele mai complete echipamente. Aici se pot efectua cele mai multe lucrări de laborator de electronică analogică şi digitală pentru clasa a X-a şi a XI-a şi de mecatronică pentru clasele a XI-a şi a XII-a.

În laboratorul de mecanică şi-au desfăşurat activitatea doamnele inginere Matei Marilena şi Simoiu Mariana. Dotarea laboratorului permite doar lucrări simple de măsurări tehnice care apar în programele claselor a IX-a şi a X-a.

Atelierul de electronică – automatizări este locul unde îşi desfăşoară activitatea domnul maistru Ancuţoiu Marin. Activitatea de aici s-a concretizat în două locuri I la faza judeţeană a olimpiadei interdisciplinare tehnice. Suplimentar s-au efectuat lucrări de reparaţii la televizoarele din internat, la aparatele din laboratorul de fizică, la sauna şi tabela electronică ale sălii de sport, la echipamentele din spălătorie.

În atelierul unde îşi desfăşoară activitatea domnul maistru Uţă Ion s-au construit în orele de instruire practică machete cu circuite electrice interioare, circuite de iluminat fluorescent, pornirea în ambele sensuri a motorului asincron trifazat, montarea contorului trifazat, măsurări cu transformator de măsură de curent, surse de alimentare stabilizate. Pe lângă acestea au mai fost efectuate activităţi de întreţinere şi reparaţii ale echipamentelor electrice din şcoală.

În atelierul de mecanică unde îşi desfăşoară activitatea maistrul Barză Constantin există materiale doar pentru lucrări de lăcătuşerie. Acestea aparţin programelor şcolare de clasa a IX-a.

De menționat este faptul că există elevi de clasele a XI-a și a XII-a de la specializările Tehnician în automatizări, Tehnician în instalații electrice, Tehnician electrotehnist, Tehnician mecatronist, Tehnician ecolog și protecția calității mediului care-și desfășoară activitatea în baza unor parteneriate la următorii agenți economici:

-            SUCURSALA HIDROCENTRALE RM.VÂLCEA, S.C. HIDROELECTRICA S.A. (UHE Lotru-Ciunget, CHE Rm Valcea, CHE Ionești, CHE Călimănești, CHE Dăești)

-            S.C. WIPRO INFRASTRUCTURE ENEGINEERING S.A.

-            S.C. HIDROSERV S.A.

-            CET GOVORA

-            S.C. SISTEM PLAST

-            ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT

Elevii în aceste unități economice sunt îndrumați și supravegheați de persoane delegate în baza convenției de practică, ei au de completat fișe de observație și de lucru dar și jurnale de practică cu teme fixate de inginerii de specialitate din școală.

Atât la instruirea practică realizată în școală de maiștrii instructori cât și la agenții economici se urmăresc realizarea competențelor profesionale stabilite în Standardele de Pregătire Profesională pentru fiecare calificare.

Este nevoie de continuarea procesului de modernizare început pentru laboratoarele tehnice dar și pentru atelierele școală, pentru că așa cum spunea Ken Robinson “Educația și pregătirea profesională sunt cheile viitorului”.

 

      

Știri recente

CERERE TRANSFER

CERERE TRANSFER cerere transfer

 
CONFERINTA DE VALORIZARE PROIECT GREEN ENERGETIC,19 iunie 2023

CONFERINTA DE VALORIZARE PROIECT GREEN ENERGETIC,19 iunie 2023

PROMOVARE PROIECT EMISIUNEA MATINAL VTV VALCEA , 24 mai 2023 https://fb.watch/kJrAzhhmg6/ https://fb.watch/lg8c6mu8k0/ poze Alex Petrescu https://photos.app.goo.gl/WKvVsfF7e2bKN74u5 CONFERINTA...

 

ANUNT Înscrierea candidatelor în vederea susţinerii probelor de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a, handbal fete (anul școlar 2023-2024)

ANUNT Înscrierea candidatelor în vederea susţinerii probelor de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a, handbal fete (anul școlar 2023-2024), se va face...