Proiect ROSE

 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Acord de grant nr. 547/SGL/RII/01.10.2018

Perioada de implementare: 01.10.2018-01.10.2022

Denumirea proiectului “BACALAUREATUL-PRIMUL PAS SPRE O CARIERĂ DE SUCCES”
Coordonatorul de grant Marica Mariana
Valoarea grantului (lei) 450.300 lei

Echipa de proiect:

  1. MARICA MARIANA – Managerul de proiect MP
  2. SIMION MIHĂIȚĂ CONSTANTIN – Membru coordonator C1
  3. SIMEANU IULIANA GABRIELA – Membru coordonator C2
  4. POPA CORNELIA – Responsabil financiar RF
  5. DINU DANIELA NICOLETA – Responsabil cu achizițiile RA

 

Obiectivul general al proiectului: Creșterea performanțelor elevilor din Colegiul Energetic la Examenul de BACALAUREAT prin facilitarea accesului la informație, orientare și consiliere profesională.

 

Obiectivele specifice ale proiectului derivă din obiectivul general.

OS.1. – Facilitarea accesului la serviciile de orientare, consiliere profesională și activități suport pentru 280 elevi cuprinși în grupul țintă, care să conducă la creșterea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat cu 2% în cei patru ani de derulare a proiectului.

OS.2. – Creșterea calității activitățiilor de învățare de tip sprijin curricular pentru 280 elevi incluși în grupul țintă și de tip extracurricular pentru 160 elevi ai claselor a X-a incluși în grupul țintă în vederea creșterii ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat cu 2% în cei patru ani de derulare a proiectului.

OS.3. – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din școală prin achiziționarea de echipamente moderne – școlare, didactice, IT  care să susțină activitățile de orientare, consiliere profesională și activitățile de tip remedial pentru cei 280 elevi cuprinși în grupul țintă.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt elevii din grupul țintă în număr de 280. Repartizarea elevilor participanți la proiect în cei patru ani: anul I – 160 elevi, anul II –160 elevi, anul III – 160 elevi, anul IV – 160 elevi. În fiecare an din cei 160 elevi,  jumătate, adică 80 de elevi vor face parte din grupuri dezavantajate (elevi proveniți din familii monoparentale, cu venituri mici, cu părinți plecați  în străinătate precum și elevi romi sau proveniți din mediul rural).

INDICATORI PROIECT ROSE_2019-2020

Raportare indicatori ROSE pentru 2019-2020

Anunț! (08.04.2019)

În perioada următoare se vor achiziționa 7 pachete IT și o platformă de învățare care va fi utilizată la cursurile de Consiliere și TIC.

Anunț! (30.09.2019)

În cadrul Proiectului ROSE, în acest an școlar, se vor achiziționa 7 pachete IT și 2 multifuncționale.

RAPORTARE INDICATORI PENTRU PRIMUL AN (2018-2019) DE PROIECT ROSE

1.       Indicatori de rezultat:

Număr total de elevi înscriși la începutul anului școlar

Număr elevi participanți la activitățile pedagogice și de sprijin (I)

Număr  elevi participanți la activitățile extracurriculare (II)

Număr personal implicat în proiect

Total

Fete

Băieți

Total

Fete

Băieți

Total

Fete

Băieți

Total

Femei

Bărbați

1056

302

754

160

19

141

40

8

32

23

16

7

 

2.       Indicatori de impact

-          Rata de absolvire a claselor terminale – 100%

-          Rata de participare la Examenul de Bacalaureat – 92,50%

-          Rata de promovare a Examenului de Bacalaureat – 87,50%

 

3.       Achiziții :

-          20 pachete IT

-          2 multifuncționale

-          1 Platformă de consiliere și orientare profesională

-          1 Masă caldă/săptâmână pentru 80 elevi

 

4.       Activități extracurriculare

-          Excursie (40 elevi), într-un centru universitar


Știri recente

”Peer Abuse in school- Effective Prevention through sports activities”, în Valletta, Malta, în cadrul Acreditării Erasmus SCH

”Peer Abuse in school- Effective Prevention through sports activities”, în Valletta, Malta, în cadrul Acreditării Erasmus SCH

În perioada 22-27.04.2024, 6 cadre didactice de la Colegiul Energetic Rm.Vâlcea (2 profesori educație fizică și sport/antrenori, psiholog școlar, membru...

 

PROBELE DE APTITUDINI SPORTIVE

PROBELE DE APTITUDINI SPORTIVE – handbal 16-17 mai  – Înscriere probe aptitudini cls a IX a handbal -la secretariat 21 mai, ora 9:00 – Susținere...

 
Ziua Lecturii la Colegiul Energetic

Ziua Lecturii la Colegiul Energetic

Ziua Lecturii la Colegiul Energetic, din data de 15.02.2024 a fost organizata de elevii clasei a VI-a A (prof limba romana Alexandrescu Cristian), cu sprijinul Bibliotecii...