Proiect ROSE

 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Acord de grant nr. 547/SGL/RII/01.10.2018

Perioada de implementare: 01.10.2018-01.10.2022

Denumirea proiectului “BACALAUREATUL-PRIMUL PAS SPRE O CARIERĂ DE SUCCES”
Coordonatorul de grant Marica Mariana
Valoarea grantului (lei) 450.300 lei

Echipa de proiect:

  1. MARICA MARIANA – Managerul de proiect MP
  2. SIMION MIHĂIȚĂ CONSTANTIN – Membru coordonator C1
  3. SIMEANU IULIANA GABRIELA – Membru coordonator C2
  4. POPA CORNELIA – Responsabil financiar RF
  5. DINU DANIELA NICOLETA – Responsabil cu achizițiile RA

 

Obiectivul general al proiectului: Creșterea performanțelor elevilor din Colegiul Energetic la Examenul de BACALAUREAT prin facilitarea accesului la informație, orientare și consiliere profesională.

 

Obiectivele specifice ale proiectului derivă din obiectivul general.

OS.1. – Facilitarea accesului la serviciile de orientare, consiliere profesională și activități suport pentru 280 elevi cuprinși în grupul țintă, care să conducă la creșterea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat cu 2% în cei patru ani de derulare a proiectului.

OS.2. – Creșterea calității activitățiilor de învățare de tip sprijin curricular pentru 280 elevi incluși în grupul țintă și de tip extracurricular pentru 160 elevi ai claselor a X-a incluși în grupul țintă în vederea creșterii ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat cu 2% în cei patru ani de derulare a proiectului.

OS.3. – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din școală prin achiziționarea de echipamente moderne – școlare, didactice, IT  care să susțină activitățile de orientare, consiliere profesională și activitățile de tip remedial pentru cei 280 elevi cuprinși în grupul țintă.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt elevii din grupul țintă în număr de 280. Repartizarea elevilor participanți la proiect în cei patru ani: anul I – 160 elevi, anul II –160 elevi, anul III – 160 elevi, anul IV – 160 elevi. În fiecare an din cei 160 elevi,  jumătate, adică 80 de elevi vor face parte din grupuri dezavantajate (elevi proveniți din familii monoparentale, cu venituri mici, cu părinți plecați  în străinătate precum și elevi romi sau proveniți din mediul rural).

Anunț! (08.04.2019)

În perioada următoare se vor achiziționa 7 pachete IT și o platformă de învățare care va fi utilizată la cursurile de Consiliere și TIC.

Știri recente

Colegiul Energetic va derula în anul școlar următor (2019-2020) un nou proiect european de tip KA1

Colegiul Energetic va derula în anul școlar următor (2019-2020) un nou proiect european de tip KA1 din cadrul programului Erasmus+, intitulat “CALITATE ȘI...

 
Proiectul ERASMUS+ “EUROPEAN QUALITY ASSURANCE FRAMEWORK FOR VET NRP”

Proiectul ERASMUS+ “EUROPEAN QUALITY ASSURANCE FRAMEWORK FOR VET NRP”

S-a aprobat Proiectul ERASMUS+ “EUROPEAN QUALITY ASSURANCE FRAMEWORK FOR VET NRP”. Proiectul își propune înființarea la nivel național a 10 rețele...

 

Anunț

În cadrul Proiectului ROSE au fost achiziționate 6 laptopuri (06.12.2018) de la SC COMPUTER EXPERT SRL. Metoda de achiziție aplicată: CERERE DE OFERTĂ.