Istoric

 

 

 

Acesta a fost începutul….

 

Anul infiintarii 9 iunie 1972 conform HCM nr. 663/9 iunie 1972.

         În perioada anilor de după 1970, când prioritar în economia româneascâ era valorificarea superioară a potenţialului hidroenergetic a râurilor interioare şi cererea foarte mare de energie electrică, s-a construit Hidrocentrala de pe Lotru-Vâlcea (cea mai mare de pe râurile interioare). Se hotăreşte infiinţarea la Râmnicu Vâlcea a unui Grup şcolar cu profil industrial care să asigure cadrele necesare în construirea şi exploatarea hidrocentralei.

          Astfel, conform HCM nr.663, din 9 iunie 1972, se infiinţează la Râmnicu-Vâlcea, Liceul Industrial Energetic patronat de către Ministrul Energiei Electrice prin Trustul de construcţii Hidroenergetice din Bucureşti.

           Specializarea profilului Liceului Energetic era în mare parte de construcţii hidroenergetice şi mai puţin pentru partea de exploatare.Se urmărea în mod deosebit profilul întreprinderii patronatoare.

           Anul şcolar 1972-1973, anul de început, funcţionează în localul “Şcolii Normale” din Râmnicu-Vâlcea,  cu două clase de liceu a câte 36 de elevi cu specializările hidroeneregtic şi construcţii hidroenergetice. Tot în anul şcolar 1972 la 15 septembrie se transferă o clasă de şcoală profesională specializarea electricieni de la Grupul de şantiere T.C.H. Lotru-Voineasa şi o clasă de postliceală pentru care admiterea a avut loc în toamna anului 1972.

           Astfel anul şcolar 1972-1973 cuprinde un număr de 197 elevi cu următoarea structură de şcolarizare:

Liceu

Hidroenergetică 36 elevi
Construcţii hidroenergetice 36 elevi

Şcoală profesională

anul I

sondori foraje 36 elevi
mecanizatori auto 29 elevi

anul II

electricieni mină 24 elevi
Şcoala postliceală

anul I

devize şi măsurători în construcţii 36 elevi

       Instruirea practică pentru anul I se efectua în atelierele Liceului Forestier iar pentru anii mai mari pe şantierele Trustului de Construcţii Hidroenergetice – Râmnicu Vâlcea sub directa îndrumare a maiştrilor instructori. Calificările erau specifice construcţiilor hidroenergetice (galerii subterane, consolidări de galerii de aducţiune sau de fugă, consolidări şi construcţii de baraje, etc.)

         În 1972 a inceput a se amenaja în cadrul şantierului TCH. Rm.Vâlcea o clădire cu etaj cu 4 săli de clasă, 10 dormitoare a câte 6 locuri fiecare, o cancelarie, un birou secretariat şi contabilitate, iar pentru instruirea practică o baracă metalică de 30m în care s-au amenajat ateliere de lăcătuşerie şi un atelier de dulgherie-tâmlărie.

         În cursul anului şcolar 1972-1973 începe pregătirea documentaţiei necesare proiectării în vederea construirii complexului şcolar sub denumirea de “Liceul Industrial Energetic” din Râmnicu-Vâlcea.

          Prin H.C.M. nr. 663/1972 si Ordinul M.E.E. nr. 682/1972 si 783/1972 sarcina de tutelare si construire a Liceului Industrial Energetic din Râmnicu- Valcea a revenit Intreprinderii de Constructii Hidroenergetice din Bucureşti. Construirea bazei materiale a fost concepută a se efectua în două etape:

Prima etapă:

-construirea clădirii liceului cu 24 săli de clasă cu termen de punere în funcţiune sept. 1974, un cămin pentru cazarea a 300 de elevi cu termenul de punere în funcţiune sept. 1974

-construirea celui de-al doilea cămin cu 300 locuri cu termen de punere în funcţiune, sept. 1975 şi un atelier şcoală cu termen de punere în funcţiune, sept.1975

Construirea acestor obiective s-a făcut de Grupul de Şantiere ICH. Argeş Olt Superior, ICH. Olt pe un teren care aparţinea M.E.E. prin Intreprinderea de Centrale Hidroenergetice din Râmnicu-Vâlcea nominalizat prin Decretul nr. 519/16 dec 1970, al Consiliului de Stat.

A 2-a etapa:

- construire a cantinei cu 300 locuri/serie, centrala termică, sala de sport termenul acestor lucrări fiind sept. 1977. Începând din anul 1972, anul înfiinţării liceului, până în prezent au survenit mai multe  transformări în organizarea şcolii.

Astfel:

  • 1972,            Liceul Industrial Energetic
  • 1976,            Liceul Industrial nr.3
  • 1990,           Grup Şcolar Industrial Energetic
  • 2005,           Colegiul Tehnic Energetic
  • 2012            Colegiul Energetic

Colegiul Tehnic Energetic a fost și este singurul liceu din  zonă care a pregătit și pregatește specialisti in domeniul electro-energetic. Directori, sefi servicii, specialisti din cadrul Hidroelectricii, CET Govora , Electrica au fosrt elevii ai acestui liceu.

În prezent Colegiul Energetic școlarizează elevi în domeniile:

Filiera Profil Calificare profesională
Teoretică Real Matematică-informatică
Tehnologică Tehnic Tehnician  în automatizări
Tehnician operator în tehnică de calcul
Tehnician în instalaţii electrice
Tehnician electrotehnist
Tehnician mecatronist
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

Resurse naturale şi protecţia mediului

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Vocaţional* Sportiv Instructor sportiv (handbal fete)
Constructii montaj Maistru constructii civile, industrial si agricole

 

* Din 2007 Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului împreună cu Federația Română de Handbal și Primăria orașului Râmnicu Vâlcea au hotărât înființarea Centrului Național de Excelență Handbal Fete  în Cadrul Colegiului Tehnic Energetic. Alegerea a fost influențată de sala de sport din cadrul colegiului singura cu teren de handbal cu dimensiuni omologate și de baza materială a acestei instituții (Menționăm că în această  sală s-au desfășurat antrenamantele echipelor în cadrul Campionatului European de Handbal Fete de la Râmnicu Vâlcea din 2000).