Resurse materiale

 

RESURSE MATERIALE

-          29 săli de clasă
-         laboratoare: chimie (1), fizică (2), biologie (1), informatică (3), mecatronică (1), electronică(1), instalații electrice (1), construcții (1), măsurări tehnice (1), protecția mediului (1)
-          ateliere: electrotehnică (2), electronică (1), mecanică (1)
-          cabinet fonetic
-          cabinet de consiliere psihopedagogică
-          centru de documentare și informare
-          observator astronomic
-          sală de sport
-          sală de festivități
-          bibliotecă (28.000 volume)

-          cantina, sală de mese  (200 locuri/serie)

-          internat (200 locuri)

-          spălătorie